Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Vzhledem k tomu, že ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, zavazujeme se k jejich ochraně a poskytujeme vám tímto podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů na našem webu. Tento dokument obsahuje podrobnosti o tom, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak je používáme a jaká jsou vaše práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů. Bereme vaše právo na soukromí vážně a proto všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, známým jako GDPR. Naše postupy a politiky jsou pravidelně přezkoumávány a aktualizovány, aby odrážely nejnovější změny v zákonech a technologiích.

Zásady shromažďování a používání informací

Na našem webu shromažďujeme různé typy informací za účelem zlepšení kvality poskytovaných služeb. Tyto informace mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na, vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a IP adresu. Informace shromažďujeme prostřednictvím různých metod, jako jsou formuláře na našich webových stránkách, zprávy poslané na náš e-mail a přes cookies. Vždy respektujeme vaše právo na informace o tom, jaké osobní údaje sbíráme a uchováváme, a na vyžádání poskytneme podrobný seznam těchto údajů. Důkladně dbáme na to, aby byly vaše osobní údaje používány pouze pro účely, pro které byly shromážděny, a nebudou poskytnuty třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu.

Ochrana a bezpečnost osobních údajů

Pro ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením používáme různá bezpečnostní opatření. Tato opatření zahrnují, ale nejsou omezena na, šifrování, fyzické zabezpečení našich prostor a ochranné softwarové aplikace. Věnujeme zvláštní pozornost bezpečnosti informací při jejich online přenosu a uchováváme osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu. Striktně dodržujeme principy datové minimálnosti a přístupu podle potřeby, abychom chránili vaše údaje před zneužitím a neautorizovaným přístupem.

Vaše práva

Kdykoliv máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, které jsme shromáždili, požadovat jejich opravu nebo aktualizaci, požadovat omezení zpracování, vznést námitky proti zpracování, požadovat jejich přenositelnost nebo požadovat jejich vymazání. Na všechny vaše žádosti reagujeme transparentně a bez zbytečného odkladu. K výkonu těchto práv nebo pro získání dalších informací nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu na [email protected] nebo naše poštovní adrese: Klára Nováková, Veveří 57, 602 00 Brno-Střed, Česká republika. Jsme připraveni vám poskytnout veškerou potřebnou asistenci a zodpovědět vaše dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy nebo pochybnosti ohledně zpracování vašich osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit. Jsme zde, abychom vám poskytli veškeré potřebné informace a vysvětlili jakékoliv nejasnosti. Pro jakýkoliv dotaz nebo zpětnou vazbu týkající se naší politiky ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mailovou adresu [email protected]. Respektujeme vaše právo na pochopení a kontrolu nad vašimi osobními údaji a přijímáme vaše připomínky a otázky s nejvyšší seriózností.

Napsat komentář