Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro internetovou stránku dentalgroup.cz, která je vlastněna paní Klárou Novákovou s adresou Veveří 57, 602 00 Brno-Střed, Česká republika. Dokument definuje a upřesňuje práva a povinnosti provozovatele webu a jeho uživatelů, zásady ochrany osobních údajů a právní rámec poskytovaných služeb. Tento dokument slouží jako právní základ pro veškeré transakce provedené na uvedené internetové adrese. Obsahuje podrobné informace o tom, jakým způsobem je možné web využívat, jaké jsou povinnosti uživatelů a jak jsou chráněna jejich práva.

Registrace uživatele a ochrana údajů

Registrace uživatele na našem webu je možná a umožňuje lepší a personalizované služby. Při registraci jsou uživatelé povinni poskytnout pravdivé a aktuální informace o sobě. Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou a jsme zavázáni je chránit v souladu s platnými zákony a GDPR. Veškeré informace získané od uživatelů jsou využívány pouze pro vnitřní potřeby a nejsou poskytovány třetím stranám bez předchozího souhlasu uživatelů.

Používání obsahu webu

Obsah webu dentalgroup.cz je chráněn autorským zákonem a jeho kopírování, šíření či jiné využití bez souhlasu vlastníka je přísně zakázáno. Informace a rady poskytované na webu mají pouze informativní charakter a neslouží jako náhrada odborné lékařské péče. V žádném případě nelze provozovatele stránky dentalgroup.cz považovat za zodpovědného za přímé či nepřímé škody vzniklé využitím obsahu stránky.

Změny obchodních podmínek

Provozovatel webu dentalgroup.cz si vyhrazuje právo provádět změny v obchodních podmínkách bez předchozího upozornění. Každá změna bude zveřejněna na dané internetové adrese a nabývá účinnosti okamžikem svého zveřejnění. Doporučujeme uživatelům, aby pravidelně kontrolovali obchodní podmínky, aby byli informováni o aktuálních změnách.

Kontaktní informace a reklamace

Veškeré dotazy, připomínky či reklamace týkající se fungování webu, obsahu či poskytnutých služeb mohou uživatelé směřovat na elektronickou adresu [email protected]. V případě jakýchkoli problémů se budeme snažit najít společně s uživatelem nejlepší možné řešení. Kontaktní informace majitele webu: Klára Nováková, Veveří 57, 602 00 Brno-Střed, Česká republika.

Napsat komentář