Informace o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Skupina Zubní Péče si klade za cíl zajištění ochrany osobních údajů svých klientů a návštěvníků webové stránky. Velký důraz klade na transparentní zpracování, ochranu a bezpečnost osobních informací podle nařízení GDPR. Na tomto místě bychom vás chtěli seznámit s praktikami, které v této oblasti uplatňujeme, s vašimi právy souvisejícími s ochranou dat a s postupy, které máte možnost využít k ochraně vašeho soukromí. Podrobně vám vysvětlíme, jaké osobní údaje shromažďujeme, pro jaké účely je používáme, komu je můžeme poskytnout a jaká opatření činíme, abychom zajistili jejich maximální bezpečnost. V částech tohoto dokumentu si přečtete také, jaké jsou vaše volby ohledně používání vašich dat a jakým způsobem můžete upravit nebo aktualizovat tyto informace.

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje naších klientů a návštěvníků webových stránek jsou pro nás klíčové pro poskytování kvalitních služeb a informací. Ke shromažďování osobních údajů dochází mnoha způsoby, ať už prostřednictvím formulářů na našem webu, elektronickou komunikací, telefonicky nebo osobně. Vždy se snažíme zpracovávat pouze takové údaje, které jsou pro účely našeho poskytování služeb nezbytné. Tyto informace zahrnují vaše kontaktní údaje, demografické údaje, informace o vašich zájmech a potřebách týkajících se našich služeb a produktů, stejně jako údaje, které se týkají vašeho zdravotního stavu. Všechny tyto údaje jsou shromažďovány s vaším souhlasem a s plným porozuměním toho, za jakým účelem budou použity. V této části také zdůrazňujeme naše závazky k ochraně vašich dat a představujeme různé způsoby, jak můžeme tyto informace využívat k zlepšení našich služeb a k vaší plné spokojenosti.

Práva subjektů údajů

V souladu s nařízením GDPR máte jako subjekt údajů řadu práv, která vám umožňují kontrolovat a ovlivňovat, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány. Mezi tyto práva patří právo na přístup k vašim údajům, jejich opravu, výmaz (tzv. právo být zapomenut), omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, jakož i právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V této sekci popisujeme jednotlivá práva podrobněji a poskytujeme informace, jak je můžete uplatnit. Taktéž zde naleznete pokyny, jak kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů v případě, že byste se chtěli dozvědět více o zpracování vašich údajů či kdybyste chtěli vykonat některé z vašich práv.

Bezpečnost a ochrana údajů

Zajištění bezpečnosti osobních údajů je pro Skupinu Zubní Péče absolutní prioritou. Přijímáme rozsáhlá bezpečnostní opatření, aby byla ochrana vašich údajů na nejvyšší možné úrovni. V této sekci vám poskytneme přehled o tom, jak chráníme vaše informace proti neoprávněnému přístupu, zneužití, ztrátě nebo poškození. Představíme vám také postupy, které uplatňujeme v případě, že dojde k porušení ochrany údajů, včetně mechanismů upozornění a řešení takových situací. Důležitá je i pravidelná revize a aktualizace našich bezpečnostních protokolů a technologií, které nepřetržitě zlepšujeme, aby bylo zachováno soukromí a integrita všech shromažďovaných údajů.

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]. Váš kontakt bude přijat Klárou Novákovou, která je zodpovědná za správu údajů na naší webové stránce. Adresa pro případnou korespondenci je Klára Nováková, Veveří 57, 602 00 Brno-Střed, Czech Republic.

Napsat komentář